Hơn 200 triệu người Nhật thèm khát sử dụng Bồn cầu TOTO Neorest 750H

Hơn 200 triệu người Nhật thèm khát sử dụng Bồn cầu TOTO Neorest 750H

Bồn cầu TOTO Neorest 750H được thiết kế có nắp đậy bằng hệ thống đèn UV sáng lấp lánh: