Gạch ốp tường Đồng Tâm mã 2560ANDES001

Gạch ốp tường Đồng Tâm mã 2560ANDES001